Členské příspěvky a poplatky 

  aktivní člen – 2000 Kč
  pasivní člen (po celou sezónu nehraje, avšak zůstává členem) – 500 Kč
  jednorázový poplatek za vstup do oddílu – 1000 Kč
  důchodce – 700 Kč
  studenti nad 15 let – 700 Kč
•         děti do 15 let včetně – zdarma
  poplatek za pronájem celého kurtu 200 Kč/hod. (v případě hry nečlena se členy LTC, platí nečlen poměrnou část tzn. v případě čtyřhry 50 Kč/hod)
 
  aktivní člen – 2000 Kč
  pasivní člen (po celou sezónu nehraje, avšak zůstává členem) – 500 Kč
  jednorázový poplatek za vstup do oddílu – 1000 Kč
  důchodce – 700 Kč
  studenti nad 15 let – 700 Kč
•          děti do 15 let včetně – zdarma
  poplatek za pronájem celého kurtu 200 Kč/hod. 
    - v případě hry nečlena se členy LTC, platí nečlen poměrnou část tzn. v případě čtyřhry 50 Kč/hod.