Členské roční příspěvky

Číslo účtu pro úhradu poplatků je 1895780267/0100, variabilní symbol 2024, do poznámky se uvede jméno člena.

Dospělí


3000 Kč

Důchodci


1500 Kč

Studenti 15-19 let


1500 Kč

Děti do 15 let


1000 Kč

Udržovací poplatek


1000 Kč

Chcete se stát členem?